Dobrodošli !

Dobrodošli!

Kako da pomognem svom detetu? Kako da razumem njegove potrebe? Kako da ga naučim da mi se obraća? Zašto je stalno u pokretu? Kako da ga naučim da sluša i da se igra sa mnom? Kako da razumem govor svog deteta?
Gde da tražim pomoć?

Imam problem »Razvoj govora i jezika

Logopedski tretmani


Procena nivoa razvijenosti govorno-jezičkih sposobnosti deteta, predlog i realizacija stimulativnog tretmana. Saradnja i obuka roditelja za rad sa detetom u kucnim uslovima.


Više o ovome »

Razvoj kroz pokret i igru

Reedukacija i integracija


Reedukacija psihomotorike i senzorna integracija dece usporenog ili disharmoničnog razvoja, sa emocionalnim smetnjama, senzornom disfunkcijom ili problemima u ponašanju.

Više o ovome »

Psiholog, podrška, kognicija

Podrška psihologa


Procena aktuelnog nivoa sposobnosti dece i mladih i formiranje programa stimulacije razvoja. Savetovanje roditelja u vezi dilema vezanih za roditeljstvo i vaspitne stilove.


Više o ovome »