Usluge psihološkog savetnika

Psihološki savetnik organizuje radionice sa decom i roditeljima na temu ponašanja koje se manifestuje u vidu:

  • Agresije i besa, iza kojih se često kriju neka druga osećanja koja dete ne ume da ispolji.
  • Povučenosti deteta , koja vodi u usamljenost a kasnije i u nesposobnost deteta da učestvuje u slododnoj i sigurnoj interpersonalnoj komunikaciji.
  • Stresnih situacija kao posledica toga deca mogu ostati ,,zaključana’’ u svojim osećanjima i u odraslom dobu mogu imati niz emotivnih poteškoća.
  • Strahova, roditelji često mnogo energije troše da decu oslobode od strahova umesto da njihovo osećanje straha prihvate i približe.
  • Nesigurnosti, koja može uticati na nejasan doživljaj sebe i svoje okoline.
  • Usamljenosti, koja se može prevazići otvorinim razgovorom i prihvatanjem usled čega će dete početi da doživljava svet kao prijatnije mesto.
  • Osecanja krivice koja može nastati u najranijem detinjstvu a kasnije se odraziti na sve oblasti života i stvaraja u odraslom dobu.
  • Oslabljeno samopoštovanje kod dece koje može biti posledica poruka koje dete dobija o sebi iz svog okruženja.

Kontaktirajte nas ako su vam potrebne usluge psihološkog savetnika.