Dobra komunikacija je osnov svega. Što smo u njoj veštiji, što bolje slušamo I čujemo druge, to smo u mogućnosti da ih bolje shvatimo I da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna. Ovo je nešto što je jako važno naročito kada su najmladji u pitanju. Bilo da govorimo o roditeljima, bakama, dekama, terapeutima – I kada “problema nema “ dobra komunikacija I povezanost sa decom daje im vetar u ledja I pomaže da izrastu I razviju se u srećne I stabilne ljude.

Terapeuti Logo centra započeli su edukaciju za Marte Meo praktičare. Cilj edukacije je dodatno poboljšati kvalitet komunikacije sa decom i roditeljima. Obuku vodi gospodja Silvija Philipps Reichherzer koja je za tu priliku doputovala iz Zagreba. Olivera Vilimanović joj pomaže i daje sugestije terapeutima kako najbolje da usvoje element praćenja i čekanja, stalnom analizom interakcije tereapeut-dete na tretmanu.

Pred nama je put učenja u čemu uživamo. Znanje je moć! Radujemo se novim stvarima koje ćemo naučiti i jedva čekamo da ih primenimo u svakodnevnom radu sa decom!

Šta je tačno Marte Meo?

Objašnjava Olivera Vilimanović

Marte Meo je latinski izraz kojim se kaže “svojim vlastitim snagama“. Roditelji se brinu o tome kako da budu dobro povezani sa svojim detetom i često se pitaju “Gde samo pogrešili?” kada veza nije kako treba.

Pomaganje drugima da svojim vlastitim snagama održavaju kvalitetnu komunikaciju je kao metoda prirodne podrške razvoju, otkrila i razvila Maria Aarts, socijalni pedagog iz Holandije. Ona je razvila način podučavanja i mrežu stručnjaka koji se bave Marte Meom. Marte Meo je u Beogradu počela podučavati Silvija Philipps Reichherzer.

Ono čime se bavimo učeći Marte Meo je kako da lako uočimo i naglasimo dobre momente u komunikaciji. Da bismo postigli da neko napreduje svojim vlastitim snagama moramo ovladati veštinom da uočimo i najmanji pozitivni segment komunikacije. To se ne može realizovati bez snimanja interakcije i detaljne analize komunikacijskih procesa. Primena Marte Meo pristupa olakšava komunikaciju. Meni kao logopedu je olakšala interakciju sa decom. Od kada primenjujem Marte Meo počela sam fokusirano pratiti ono što dete može Sada i Tu. Intenziviranjem toga da samo pratim ono šta dete može, podržavam ga i dolazim u ravan detetovog razvoja. To mi je dalo potpuno novi vidik.

Nučila sam da je polazna tačka na kojoj se temelji Marte Meo kretanje od mesta na kojem je dete i gradjenje onim sposobnostima koje dete poseduje kao i pomaganje detetu da razvije svoj sledeći korak u razvoju. Primenjujući Marte Meo mogu jasno definisati prirodne elemente razvoja koju su konkretni, svakodnevni delovi uspešne komunikacije. Za svaki Marte Meo element mogu odrediti: Kada se nešto radi? Šta se radi? i Zašto se nešto radi? Tako dobijam jasnu sliku kako da popravimo našu/nečiju vlastitu interakcju. Sada kada sam na edukaciji za Marte Meo terapeuta mogu, kada  uočim da u nečijoj komunikacij nedostaje neki Marte Meo element, a to je onaj kojim se vlastitim snagama prirodno pomaže razvoj, potaknuti njegovo korišćenje. To potpuno osvešteno poznavanje elemenata ponašanja koji podupiru druge da napreduju vlastitim snagama deluje tako da se dobro osećam. Vežbanje da se naglašavaju dobri momenti čini da je takvih dobrih momenta sve više.