NOVO!!!

 

U okviru procene razvoja govora i jezika, Logo-centar za razvoj i igru, primenjuje standardizovane merne instrumente. Testiranje se sprovodi besplatno i traje do 2h, nakon toga se dobija izvestaj o  proceni aktuelnih, govorno jezičkih sposobnosti.  Testovni materijal primenjuje obučen, sertifikovan terapeut za rad sa dugogodišnjem iskustvom u radu sa decom.

Testovni materijali:

Nove Reynell razvojne jezičke lestivice /NRDLS-HR su jezička baterija testova namenjena logopedima u cilju procene jezičke sposobnosti na planu razumevanja govora i govorne produkcije kod dece od 2 do 7,6 god. Procenjuje jezičke sposobnosti od pojedinačnih reči do produkcije složenih sintaksičkih stuktura, slaganje reči u rečenici, upotrebu gramatičkih pravila,  procenjuje  i sposobnost inferencijalnog zaključivanja (zaključivanje na osnovu slikovnog materijala) čime se procenjuju metajezičke sposobnosti deteta. Test se sastoji iz dva dela. Prvi deo procenjuje razumevanje govora a drugi deo govornu produkciju.

 

Peabody slikovni test rječnika – PPVT-III-HR

PPVT-III je test široke primene, najčešće se koristi kao mera poznavanja rečnika. Test meri verbalnu sposobnost i receptivno poznavanje rečnika. Može se koristiti kao: trijažni postupak za proveru verbalnih sposobnosti dece i odraslih ,procenu nadarenosti. Ne zahteva čitanje i pisanje i lak je za primenu. Pogodan je za primenu kod osoba sa različitim poteškoćama: autizam, cerebralna paraliza, vizuelno-perceptivni poremećaju i slično. Sastoji se od 17 oblasti po 12 zadataka. Zadaci su poredjani od lakših ka težim. Svaki zadatak se sastoji od 4 crno bele ilustracije koje ispitivač pokazuje detetu  a da pri tom izgovara jednu frazu ili reč koja je ključna. Zadatak je da se pokaze slika koja odgovara izgovornoj frazi, reči.

Ispitivanje traje do 15 min. a primenjuje se za decu od 2,5 godina pa do iznad 90 godina.

 

KOMUNIKACIJSKE LESTVICE – KORALJE

Koraljama se prikupljaju podaci o jezičkom razviju deteta od prvog gesta, preko širenja rečnika do razvija gramatike. Sastoji se od dva dela.

Prvim delom se prikupljaju podaci počev od prvog gesta preko širenja rečnika od 8. do 16.meseca. Procenjuje detetovo razumevanje, neverbalnu komunikaciju koja prethodi govoru, do pojave prvih reči.

Drugi deo testa prikuplja podatke od aktivnog širenja rečnika do formiranja prvih rečenica od 16. do 30. meseca. Procenjuje aktivnu upotrebu reči, upotrebu sintakse i morfologije.