rad sa decom

Tretmani & Programi
Zakažite testiranje

RAD KROZ IGRU

Neka vaše dete usvaja nove veštine uz podržavajući stimulativni razvoj ,svojim vlastitim snagama.

Terapeuti logo centra u radu primenjuju Marte Meo principe koji pomažu učenje i usvajanje novih veština negujući potencijale i dobre strane detetovog razvoja kroz zabavan sadržaj i prilagođene materijale.

Uz zabavan materijal se testiraju veštine i prave programi koji odgovaraju razvojnom uzrastu deteta.

individualni tretmani

  • Primenjujemo Marte Meo pristup u radu, koji ima za cilj da razvije samostalnost i inicijativu u delovanju deteta kao i adekvatne komunikacijske obrasce u radu sa decom koja kasne u govornom razvoju
  • Primenjujemo bihejvioralne pristupe u radu sa decom koja imaju poteškoće da izraze svoje potrebe. Koja nemaju mogućnost učenja imitacijom i usvajanja oblika komunikacije kojima će zahtevati. Cilj je naučiti ih načinu izražavanja osnovnih potreba i razviti sposobnosti osnovih životnih veština
  • Organizujemo stručne procene i izrađujemo individualne programe za svako dete
  • Primenjujemo najsavremeniji testovni materijal

U okviru Centra realizujemo Tomatis metodu sa obučenim terapeutima. Tomatis metoda pomaže u poboljšanju perceptivnih sposobnosti. To je senzorni trening koji se sprovodi preko TalksUp uređaja I slušalica. Prilagođeni programi se određuju na osnovu individualne procene nakon čega se planira tretman. Kontinuirani tretman uključuje 3 do 4 sesije od 14 vezanih tretmana sa pauzama do 2 dana i nakon svake sesije se rade dodatne procene koje registuju napredak. Prilagođeni programi utiču na razvoj motoričkih, emocionalnih, govorno jezičkih I kognitivnih veština. →

Logopedske sonde su sastavni deo instrumenata u logopedskoj praksi a koriste se za korekciju izgovora pojedinih glasova. To je metoda mehaničkog delovanja na govorne organe radi formiranja položaja jezika, koji će rezultirati pravilan izgovor kritičnog glasa. Nakon toga audio-vokalnim feedbakom, putem vežbe tj. ponavljanjem, dolazi do usvajanja i automatizacije kritičnog glasa. ↓

Ark Z-Vibe je vibracioni oralni motorni alat. To je instrument u radu logopeda koji pomaže u finoj senzornoj stimulaciji usana, jezika, obraza i vilice. Kreirano je preko 35 dodataka, različitih veličina I tekstura koji podstiču bolju organizovanost motornih pokreta oro-bukalne regije. ↓

Behringer aparat se primenjuje u radu sa decom kod koje je uočeno kašnjenje u govorno jezičkom razvoju. To je savremeni instrument u radu svakog logopeda koji povećava efikasnost u rešavanju govorno jezičkih poteškoća. U tretmanu se uočavaju dobri rezultati kod dece koja imaju fonološke I artikulacione poremećaje, uočeni su benefiti kod dece sa nedovoljno razvijenom slušnom pažnjom kao I kod dece koja imaju poremećaje ritma i tempa govora (mucanja). ↓

d

Oblasti razvoja

Profesinalan rad sa decom u sledećim oblastima

Socio-emocionalni razvoj

Razvoj grube motorike

Z

Razvoj fine motorike

z

Govorno jezički razvoj

Senzorni razvoj

Kongnitivni razvoj

Lokacije

Zaposlenih

Godina

Budimo u kontaktu

 

Bežanijskih Ilegalaca 62

111070 Novi Beograd

Telefon:  +381(0)62 369617 ; +381(0)62 369616

Email: kancelarija@logo-centar.com

Radno Vreme : 8-20 časova

U S L O V I   K O R I Š Ć E NJ A

Logo-Centar je profesionalno udruženje koje se bavi unapređenjem razvoja dece, dijagnostikom i terapeutskim radom u oblasti defektologije. Negujemo visoke etičke standarde u pogledu komunikacije i protivimo se svakom obliku diskriminacije. Svi podaci koje sakupljamo služe isključivo u ineresu profesionalnog pružanja usluga i biće tretirani kao strogo poverljivi.