rad sa decom

Tretmani & Programi
Zakažite testiranje

RAD KROZ IGRU

Neka vaše dete usvaja nove veštine uz podržavajući stimulativni razvoj ,svojim vlastitim snagama.

Terapeuti logo centra u radu primenjuju Marte Meo principe koji pomažu učenje i usvajanje novih veština negujući potencijale i dobre strane detetovog razvoja kroz zabavan sadržaj i prilagođene materijale.

Uz zabavan materijal se testiraju veštine i prave programi koji odgovaraju razvojnom uzrastu deteta.

individualni tretmani

  • Primenjujemo Marte Meo pristup u radu, koji ima za cilj da razvije samostalnost i inicijativu u delovanju deteta kao i adekvatne komunikacijske obrasce u radu sa decom koja kasne u govornom razvoju
  • Primenjujemo bihejvioralne pristupe u radu sa decom koja imaju poteškoće da izraze svoje potrebe. Koja nemaju mogućnost učenja imitacijom i usvajanja oblika komunikacije kojima će zahtevati. Cilj je naučiti ih načinu izražavanja osnovnih potreba i razviti sposobnosti osnovih životnih veština
  • Organizujemo stručne procene i izrađujemo individualne programe za svako dete
  • Primenjujemo najsavremeniji testovni materijal

online TRETMANI

 

  • SKYPE
  • VIDEO MATERIJALI
  • MOBILNA APLIKACIJA
d

Oblasti razvoja

Profesinalan rad sa decom u sledećim oblastima

Socio-emocionalni razvoj

Razvoj grube motorike

Z

Razvoj fine motorike

z

Govorno jezički razvoj

Senzorni razvoj

Kongnitivni razvoj

Lokacije

Zaposlenih

Godina

Budimo u kontaktu

 

Bežanijskih Ilegalaca 62

111070 Novi Beograd

Telefon: +381 11 2177243

Email: kancelarija@logo-centar.com

Radno Vreme : 8-20 časova

U S L O V I   K O R I Š Ć E NJ A

Logo-Centar je profesionalno udruženje koje se bavi unapređenjem razvoja dece, dijagnostikom i terapeutskim radom u oblasti defektologije. Negujemo visoke etičke standarde u pogledu komunikacije i protivimo se svakom obliku diskriminacije. Svi podaci koje sakupljamo služe isključivo u ineresu profesionalnog pružanja usluga i biće tretirani kao strogo poverljivi.