Negujemo
individualni pristup
i razvoj

SAMOPOUZDANJA

Kako

radimo? Girl in a jacket

Negujemo individualni pristup i razvoj samopouzdanja !

  • Primenjujemo Marte Meo pristup u radu, koji ima za cilj da razvije samostalnost i inicijativu u delovanju deteta kao i adekvatne komunikacijske obrasce u radu sa decom koja kasne u govornom razvoju
  • Primenjujemo bihejvioralne pristupe u radu sa decom koja imaju poteškoće da izraze svoje potrebe. Koja nemaju mogućnost učenja imitacijom i usvajanja oblika komunikacije kojima će zahtevati. Cilj je naučiti ih načinu izražavanja osnovnih potreba  i razviti sposobnosti osnovih životnih veština.
  • Organizujemo stručne procene i izrađujemo individualne programe za svako dete
  • Primenjujemo najsavremeniji testovni materijal
Tretmani

& Programi

Rad kroz igru

Neka vaše dete usvaja nove veštine uz podržavajući stimulativni razvoj, svojim vlastitim snagama.

Individualni tretman

Organizujemo stručne procene i izrađujemo individualne programe za svako dete

Tomatis

U okviru Centra realizujemo Tomatis metodu sa obučenim terapeutima

Android aplikacija

Jedinstvena i besplatna aplikacija koja će vam pomoći u razvoju vašeg deteta.

Javite nam se

ZAKAŽITE PREGLED

Rad sa decom je neprocenjiv. Nema većeg zadovoljstva nego pratiti njihov napredak, razvoj i zdravo odrastanje. Deca su naša najveća vrednost i naša budućnost. Cenite decu i ulažite u njihov razvoj jer su plodovi večna zahvalnost i osmeh na licu deteta. 

Lokacije

Bežanijska kosa

Bežanijskih Ilegalaca 62
11070 Novi Beograd
Telefon: +381(0)62 369617 ; +381(0)62 369616
Email: [email protected]

Radno Vreme : 8-20 časova

Banovo brdo

Požeška 37
11000 Beograd
Telefon: +381(0)62 369617 ; +381(0)62 369616
Email: [email protected]

Radno Vreme : 8-20 časova

Batajnica

Kralja Mihaila Zetskog 20
11273 Batajnica
Telefon: +381(0)62 369617 ; +381(0)62 369616
Email: [email protected]

Radno Vreme : 8-20 časova

Banovci

Svetosavska 106 lokal br,8 22304 Novi Banovci
Telefon: +381(0)62 369617 ; +381(0)62 369616
Email: [email protected]

Radno Vreme : 8-20 časova

Zemun

BulevarNikole Tesle br,20 11080 Zemun
Telefon: +381(0)62 369617 ; +381(0)62 369616
Email: [email protected]

Radno Vreme : 8-20 časova

PRISTUPI U RADU

Marija Stošić

(BCBA)

Bihevioralni pristup

Primenjujemo Bihevioralni pristup u radu. Edukaciju terapeuta sprovodi Marija Stošić (BCBA).
Bihevioralni pristup uključuje dobru procenu sposobnosti i motiva deteta, vođenje razvoja u Visoko struktuiranim okolnostima uz stalno praćenje i menjanje motiva u odnosu na potrebe deteta kao i edukaciju roditelja za intervenciju u kućnom okruženju.

Bojana J. Drljan

Doc. Dr

Bihevioralni pristup

Primenjujemo Bihevioralni pristup u radu. Edukaciju terapeuta sprovodi Marija Stošić (BCBA).
Bihevioralni pristup uključuje dobru procenu sposobnosti i motiva deteta, vođenje razvoja u Visoko struktuiranim okolnostima uz stalno praćenje i menjanje motiva u odnosu na potrebe deteta kao i edukaciju roditelja za intervenciju u kućnom okruženju.

Razvojni pristup

Razvojni pristup Marte Meo uključuje praćenje deteta putem slobodne igre i nadograđivanja na detetovo interesovanje uz kontakt pogledom, zajedničku pažnju i verbalno i motorno praćenje deteta. Marte Meo uključuje i struktuiranu igru gde postoje zadate aktivnosti gde su jasna upuststva i terapeut mora uvek da zna odgovor na pitanja: Šta radi, Zašto i Kada . Takođe se edukuju roditelji za ovaj pristup u kućnom okruženju. U oba pristupa roditelj je integrativni i najvažniji deo tima Logo-centra.

 

Olivera Vilimonović

Marte Meo terapeut

Oba terapeuta možete naći na svestkom bordu sa brojem licence iz oblasti za koje su se edukovale.

Imate pitanja?

Pošaljite upit

Logo centar

u medijima

Android Aplikacija

Skinite iz google prodavnice