Logoped Beograd

Logoped
Logoped Beograd

Logoped je stučno, edukovano lice, bavi se prevencijom, dijagnostikom, tretmanom poremećaja
govora, jezika i glasa kao i savetodavnim radom sa roditeljima. Da bi tretman bio uspešan potrebna je
saradnja sa različitim stručnjacima: psiholozi, psihijatri, pedijatri, otorinolarngolozi, neurolozi i saradnja
sa kolegama iz iste struke. Procena logopeda je najvažnija jer od nje zavisi ishod tretmana. Ključno je
da logoped koji procenjuje dete, koristi standardizovan testovni materijal, bude obučen za upotrebu
testovnog materijala, ima radno iskustvo minimum 5 godina u radu sa decom na ranom uzrastu.
Važno je da se procena organizuje na što ranijem uzrastu. Ukoliko je dete urednog razvoja roditelji
mogu dobiti stručnu podršku kako da grade što bolju komunikaciju sa svojim mališanima a ukoliko
dete kasni više od 9 meseci u odnosu na uzrasne norme, roditelji će dobiti potrebne sugestije šta i
kako dalje. Najčešće radne dijagnoze na osnovu kojih se ogranizuje logopedski tretmani ali i tretmani
iz oblasti rada defektologa su: razvojna disfazija (receptivnog, ekspresivnog tipa), razvojna apraksija,
alalija, dislalija, artikulaciono fonološki poremećaji, rascepi usne, nepca-palathoshize, cerebralna
paraliza, intelektualna ometenost, PDD(autizam), PDD-NOS (atipičan autizam), ADHD (poremećaj
pažnje sa hiperaktivnošću), ADD, mešoviti razvojni poremećaj….

Kada se treba javiti logopedu?

 

Ukoliko Vaše dete
…do 3. meseca nema kontakt očima sa majkom, postoje teškoće u hranjenju i dojenju,
…do 6. meseca ne reaguje na buku i ne oglašava se gukanjem,
…do 7. meseca ne brblja, ne pokušava gestovima da komunicira sa vama, ne reaguje na govor
okruženja,
…do druge godine ne razume govor ili je potreban gest, pokret kako bi razumeo govor, ne reaguje na
govor, ne imitira govor.
…do treće godine ne povezuje reči u rečenicu, ne razume dvostepene zahteve, nema simboličku igru
„kao bajagi“, govor potpuno nerazumljiv.
…do četvrte godine i dalje nema razumljiv govor, rečenica kratka, nastavci pojedinih reči netipični za
naš jezik, oskudan rečnik koji je neophodan za građenje rečenice.
…do šeste godine ne može da prepriča kratak dogođaj, govor je nerazumljiv, ne izgovara sve glasove,
ako se dete teško sporazumeva sa okruženjem i drugom decom takođe je alarm za odlazak kod
logopeda.
Vaše dete ima veći uspeh ukoliko ranije krene na tretmane kod logopeda.

Ako Vam treba više informacija, voleli bismo da nas pozovete ili pošaljete upit

Javite nam se

ZAKAŽITE PREGLED

Rad sa decom je neprocenjiv. Nema većeg zadovoljstva nego pratiti njihov napredak, razvoj i zdravo odrastanje. Deca su naša najveća vrednost i naša budućnost. Cenite decu i ulažite u njihov razvoj jer su plodovi večna zahvalnost i osmeh na licu deteta. 

Lokacije

Bežanijska kosa

Bežanijskih Ilegalaca 62
11070 Novi Beograd
Telefon: +381(0)62 369617 ; +381(0)62 369616
Email: info@logo-centar.com

Radno Vreme : 8-20 časova

Banovo brdo

Požeška 37
11000 Beograd
Telefon: +381(0)62 369617 ; +381(0)62 369616
Email: info@logo-centar.com

Radno Vreme : 8-20 časova

Batajnica

Kralja Mihaila Zetskog 20
11273 Batajnica
Telefon: +381(0)62 369617 ; +381(0)62 369616
Email: info@logo-centar.com

Radno Vreme : 8-20 časova

Banovci

Svetosavska 106 lokal br,8 22304 Novi Banovci
Telefon: +381(0)62 369617 ; +381(0)62 369616
Email: info@logo-centar.com

Radno Vreme : 8-20 časova

Zemun

BulevarNikole Tesle br,20 11080 Zemun
Telefon: +381(0)62 369617 ; +381(0)62 369616
Email: info@logo-centar.com

Radno Vreme : 8-20 časova