Online Logoped

Telepraksa

Onlajn tretmani defektologa, logopeda i psihologa su zaživeli nakon pandemije i uvedenih epidemioloških mera u celom svetu, ali i dalje predstavljaju nepoznanicu za roditelje i izazivaju nepoverenje. Novi termini telepraksa i onlajn tretmani podrazumevaju realizaciju rehabilitacijinih, savetodavnih i dijagnostičkih postupaka uz pomoć telekomunikacijske tehnologije.

Zašto postoji nepoverenje?

Svima je poznato koliko je štetno kada deca na ranom uzrastu provode više od 1h na ekranu, a ovaj vid komunikacije je u potpunosti nepreporučljiv za decu mlađu od tri godine. Roditelji su često uvereni da će se deca navići na ekran ako se preko njega uvede tretman logopeda ili defektologa.

To je velika zabluda jer:

 1. Tretmani za mlađu decu se organizuju tako što terapeut opservira ponašanje deteta i roditelja u kućnom okruženju, a dete i ne zna da je posmatrano.
 2. Edukuje roditelje kako da podstaknu razvoj i kreiraju stimulativno okruženje, što utiče pozitivno na razvoj deteta kod koga je uočeno kašnjenje u razvoju, a da dete čak ni ne uoči ekran u prostoriji.
 3. Organizuje stimulaciju deteta urednog razvoja kad roditelji žele da kreiraju što pozitivnije okruženje za svoje dete, stvarajući prilike za razvoj u prirodnom okruženju.
 4. Za decu predškolskog i školskog uzrasta, uz podršku roditelja, terapeuti daju ideje kako da organizuju igre koje podstiču razvoj govora i jezika u najprirodnijem okruženju za dete, u njegovom domu.

Zašto je još korisna telepraksa:

 1. Omogućava tretman iz vlastitog doma, a time i dostupnost usluge logopeda, defektologa i psihologa na mestima gde ova profesija nije dostupna.
 2. Dozvoljava intenzivniji tretman koji daje bolje rezultate, a koji je nije moguće fizički organizovati zbog brzine života i gustog rasporeda obaveza svih članova porodice.
 3. Istraživanja će tek pokazati benefite jer je ovo novi oblik prakse, a naše iskustvo je da deca podjednako napreduju kao u Centru, jer se napredak prati u vidu evaluacije postignutih rezultata na svakih šest meseci. Kamden i kolege (Camden at al., 2020) su potvrdili uspešnost telerehabilitacije, ali pod određenim okolnostima gde su jasno zadati ciljevi i organizovana priprema za njihovu realizaciju u saradnji sa roditeljima.
 4. Deca se prate preko unapred određenih razvojnih ciljeva u odnosu na procenu, tako da se uvek može pratiti razvoj i pravovremeno reagovati.
 5. Roditelji su više uključeni putem saradnje sa terapeutom koji posmatra realno porodično okruženje, jer sami često ne uočavaju određene situacije koje su relevantne za razvoj deteta. Vidljiviji je i uticaj stimulusa koji se mogu pozitivno ili negativno odraziti na razvoj, a koji se ne uočavaju na samom tretmanu u Centru.

Ako Vam treba više informacija, voleli bismo da nas pozovete ili pošaljete upit

Šta je neophodno za uspešnu realizaciju teleprakse ili onlajn tretmana?

 

 1. Neophodno je napraviti dobar plan sa definisanim ciljevima za naredni period u saradnji sa roditeljima, uzimajući u obzir očekivanja roditelja i mogućnosti deteta.
 2. Za decu mlađu od tri godine, jasno navesti šta roditelj treba da pripremi kako bi realizacija tretmana bila uspešna.
 3. Potrebno je imati dobru internet vezu, mirnu i tihu prostoriju i biti fleksibilan po pitanju vremena, tj. organizovati vreme kada je dete odmorno i spremno na saradnju.
 4. Davati jasne instrukcije roditeljima pre svakog tretmana u smislu organizacije vremena po kvartalima (15min) kako bi roditelj znao kako da se ponaša, šta da očekuje i šta je cilj određene aktivnosti.
 5. Uvek pripremiti motivatore za dete uz dobru informisanost preko komunikacije sa roditeljima i putem opservacije ponašanja deteta.
 6. Uputiti dete na procenu kod drugih stručnjaka ukoliko se proceni da je neophodno uraditi dodatne preglede.
 7. Roditelj je desna ruka logopedu i preko čvrste saradnje dete najviše napreduje.
 8. Ukoliko terapeut primeti da ovaj vid terapije ne odgovara detetu ili roditelju, prekinuti saradnju uz preporuku terapije koja bi za određeno dete dala bolje rezultate.

Pojedinim roditeljima ili deci ne odgovara ovakav vid tretmana i ne dolazi do željenih rezultata, ali iskusan terapeut će uvek to uočiti i preporučiti tretman u okviru logopedskog Centra. Međutim, veliki broj dece ostvaruje veći napredak u svom prirodnom okruženju.

Uz korisne informacije stručnjaka u spontanim situacijama, kao i uz adekvatnu saradnju sa roditeljima, dete može da napreduje putem onlajn tretmana.

U Logo-centru se takođe realizuju onlajn psihološka savetovanja za mlade i odrasle osobe koji prolaze kroz životne krize. Praksa je pokazala da navedeni tretmani imaju isti efekat kao i direktan susret sa psihologom.

Na Vama je da procenite da li će Vam ovaj vid tretmana uštedeti vreme i dati iste rezultate kao u Centru ili ovaj vid tretmana nije za Vaše dete.

Javite nam se

ZAKAŽITE PREGLED

Rad sa decom je neprocenjiv. Nema većeg zadovoljstva nego pratiti njihov napredak, razvoj i zdravo odrastanje. Deca su naša najveća vrednost i naša budućnost. Cenite decu i ulažite u njihov razvoj jer su plodovi večna zahvalnost i osmeh na licu deteta. 

Lokacije

Bežanijska kosa

Bežanijskih Ilegalaca 62
11070 Novi Beograd
Telefon: +381(0)62 369617 ; +381(0)62 369616
Email: [email protected]

Radno Vreme : 8-20 časova

Banovo brdo

Požeška 37
11000 Beograd
Telefon: +381(0)62 369617 ; +381(0)62 369616
Email: [email protected]

Radno Vreme : 8-20 časova

Batajnica

Kralja Mihaila Zetskog 20
11273 Batajnica
Telefon: +381(0)62 369617 ; +381(0)62 369616
Email: [email protected]

Radno Vreme : 8-20 časova

Banovci

Svetosavska 106 lokal br,8 22304 Novi Banovci
Telefon: +381(0)62 369617 ; +381(0)62 369616
Email: [email protected]

Radno Vreme : 8-20 časova

Zemun

BulevarNikole Tesle br,20 11080 Zemun
Telefon: +381(0)62 369617 ; +381(0)62 369616
Email: [email protected] mi

Radno Vreme : 8-20 časova