Kada Dete Uči Brojeve i Spoznaje Pojam i Simbol Broja?

Kako i kada dete spoznaje i uči brojeve i brojanje od 25. meseca do školskog uzrasta?

Kako i kada po uzrastu dete uči i spoznaje brojeve i brojanje?

Ukoliko je vaše dete napunilo 25.mesecii polako korača ka 29. mesecu, obratite pažnju na tu malu pametnu glavicu. Ono u svojoj glavi počinje da rešava razne probleme, upoređuje, razmišlja o svom okruženju i to je ozbiljan korak ka malom genijalcu.

Kada Dete Uči Brojeve i Spoznaje Pojam i Simbol Broja?

Možda to Vama tako ne izgleda ali zagledajte se malo bolje i osmotrite njegove aktivnosti, kada misli da ga niko ne gleda. Videćete ozbiljno zaključivanje i upoređivanje predmeta, preko igrovnih aktivnosti. Već u tom uzrastu naši genijalci mogu da razumeju koncept brojanja i Vaše obraćanje “to je jedna maca, vidi ovde su dve mace”. Tako da će koncept brojanja, prebrojavanje, tek kasnije doći do izražaja ali u ovoj fazi se zaliva korenje koje će biti baza za ozbiljne matematičke operacije.

Rečnik se ubrzano razvija

Ako kažemo da će moći da razume klasifikaciju dok mu se obraćate rečima “mala maca, maca je životinja”, ne preterujemo. U ovom uzrastu se rečnik ubrzano razvija, kreće ozbiljna morfologija i izgradnja rečenice, sa više članova, tako da je ovo sjajan period za širenje rečnika. Neverovatno je koliko su deca ljubopitljiva u ovom uzrastu, obraćaju pažnju šta drugi govore  i postavljaju prva pitanja “Zašto”. To sve ukazuje na ozbiljne misaone procese i razvoj klasifikacije uz paralelno širenje rečnika, tako da ne zanemarite ovaj period, hranite rečnik svakodnevno.

Od 30. do 36. meseca  deteta saznajni procesi koji se intenziviraju, dovode do toga da dete razume odnos među stvarima. Može da podeli igračke po bojama, po obliku, da ih uparuje, upoređuje,  ali ni tada ne može da uvidi istu stvar iz dva ugla. Za ovakve misaone procese je još rano, imajte strpljenja.

Ovo su sve predmatematičke veštine koje su važne za pojam broja, koji će se kasnije razviti. Dete u ovom uzrastu može da kaže koliko ima godina ali nije svesno koliko traje jedna godina i šta taj broj zapravo znači. Apstraktni pojam broja koji se može generalizovati  na to da je 1 glava na ramenu ali da imamo 2 oka, 1 nos a dve noge…će se javiti kasnije. Kako bi došli do ovakvog zaključivanja uvek koristimo princip očiglednosti tako što imenujemo sve, čega ima 1, 2 i upoređujemo.

Kako i kada dete spoznaje i uči brojeve i brojanje od 25. meseca do školskog uzrasta?

U uzrastu do 4 godine očekuje se pojam broja tri. Vaše dete će moći da izbroji 3 autića i moći će da broji do 5.

Kada je najbolje vreme da se dete uči brojevima?

Formiranje apstraktnog pojma broja započinje oko pete godine kada dete povezuje broj sa imenovanim predmetom: “hoćeš li jedan sladoled”, “ponećemo tri lopte na igralište”. Broj je uvek vezan za skup predmeta. Ali i kada dete počne koristiti apstraktne brojeve oni su i dalje vezani za konkretne predmete i to je sasvim u redu.

U šestoj godini očekuje da dete ima pojam broja 10, može da broji 10 elemenata u jednom skupu. Može da kaže da na parkingu (igra sa autićima) ima ukupno 10 autića.

U predškolskom uzrastudete je spremno, saznajno, da shvati pojam i simbol broja, voli da se igra na ovaj način. Ne mora da zna da sabira i oduzima, ako zna,  to je isto u redu.

Stimulativno okruženje koje podstiče igre sa brojanjem, prebrojavanjem spremaju dete za matematičke operacije koje će se tek razviti.

Kako i kada dete spoznaje i uči brojeve i brojanje od 25. meseca do školskog uzrasta?

Ideje za igru koje će vaši predškolci obožavati

  1. Ne ljuti se čoveče (povezuju simbol broja sa brojem pokreta na tabli).
  2. Igrajte se pijace gde svako kupuje različitu količinu voća i povrća (ja ću 3 pomorandže a ti kupi 2 banane). Podstaknite ih da razmišljaju gde ima više a gde manje.
  3. Pravite cvet od plastelina tako da cvet ima određen broj latica npr. lala ima 3 latice a visibaba 2.
  4. Napišite broj i crtajte u skupu tačan broj elemenata (lopte, cvetići, klikeri…)
  5. Upoređujete elemente u kojima ima 4 klikera sa skupom u kome su 2 cveta i 2 jabuka, podstaknite ih da razumišljaju gde ima više i da li je to isto.
  6. Napravite skup sa različitim oblicima koji su isti po 2 karakteristike npr. boja i broj. Motivišite ih da se rukovode sa ove dve karakteristike i spoje iste elemente.

Do misaonog brojanja, kada dete pogleda i kaže koliko ima elemenata u skupu, će možda proći neko vreme ali ne brinite da li će do njega doći i kojom brzinom, poštujete individualnost u razvoju.

Kako i kada dete spoznaje i uči brojeve i brojanje od 25. meseca do školskog uzrasta?Detetu je dobrodošao podsticaj da razvija svoje misaone procese

Ako podstičete vaše mališane da razvijaju svoje misaone procese, kroz igru, sigurno će doći i ova faza. Pojam broja je veština koja se ne uči napamet i važno je da pripremite vaše mališane da koriste logiku a ne da pokažu naučenu veštinu samo u datoj stiuaciji. Motivišite ih da razmišljaju i zaključuju a pojam broja će doći kao posledica, sa lakoćom.