#onlinetretmani

Otvorimo svet Govora zajedno!

Neka vaše dete zablista u komunikaciji!

Uvodni Video

10000 +
Tretmana godišnje
1000 +
Zadovoljnih roditelja
1 +
Stručnjaka iz različitih oblasti razvoja
1 +
Radova i izlaganja na temu razvoja

BLOK : ONO GDE MI GOVORIMO KAO DA LI VASE DETE OVO ONO I ONI SE PREPOZNAJU

Napredak dece

U našem Logo Centru, svedoci smo izvanrednih transformacija kod dece koja se bore s govorom. Gledajući naše male junake, možemo jasno videti koliko je napredak moguć uz posvećenost i stručnost našeg tima.

U prvom delu našeg videa, svedočimo izazovima s kojima se deca suočavaju zbog govornih mana. Njihova borba je bila vidljiva, ali njihova volja da prevaziđu ove prepreke bila je neupitna.

Međutim, nakon samo šest meseci tretmana i rada s našim stručnjacima, rezultati su inspirativni. Deca su pokazala izuzetan napredak u svojoj sposobnosti izražavanja, jasnoći govora i samopouzdanju. Sada su u stanju da se izraze bez frustracija i straha od neshvaćenosti.

Ovaj video je svedočanstvo o neverovatnoj snazi volje, podršci porodice i posvećenosti našeg tima stručnjaka. Svako dete je svoj jedinstveni uspeh, ali zajedno čine predivnu sliku ohrabrenja i inspiracije za sve nas.

U našem Logo Centru, svaki napredak deteta je slavljen kao izuzetna pobeda, jer znamo da svaki korak napred vodi ka svetlijoj budućnosti. Verujemo u snagu svakog deteta da prevaziđe izazove i ostvari svoj puni potencijal.

Poklon priručnik
Na samom početku rada sa našiim terapeutima, dobićete naš Priručnik Za Rad Sa Decom
Besplatna procena
U toku je promocija u kojoj ostvaruješ besplatnu procenu ili 50% popusta na procenu
Dizajn bez naslova
webinar
Dva puta mesečno oranizujemo webinare na temu roditeljstva potpuno besplatno za roditelje čija su deca polaznici tretmana
Razgovor sa prihologom
Jednom mesečno ti organizujemo besplatan razgovor sa prihologom!

#7 Koraka

Do Uspeha Deteta!

OPSERVACIJA

Marte Meo terapeut vrši procenu putem analize video materijala pojedinačnih slučajeva. Proces analize obuhvata pregled dva video materijala: slobodnu igru i strukturisane aktivnosti.

Ukoliko se odlučite za saradnju, potrebno je da pošaljete video materijale. Nakon toga, uslediće poziv radi analize uočenih odstupanja u odnosu na hronološki uzrast.

Analiza video materijala podrazumeva:

 1. Slobodna igra: Analiza detetovih aktivnosti u situacijama kada nema zadataka ili pravila, na primer, kada se dete slobodno igra na podu s omiljenom igračkom, dok je roditelj prisutan i komentariše.

 2. Strukturisana aktivnost: Analiza detetove sposobnosti da inhibira svoje impulse, samoreguliše se, usmerava svoju slušnu i vizuelnu pažnju kako bi, u saradnji s roditeljem/starateljem, izvršilo zadate aktivnosti poput pranja zuba, obroka ili spremanja igračaka.

PROCENA

Nakon analize video materijala, primenjujemo standardizovane merne instrumente u cilju preporuke za tretman. Procenu sprovodimo samo ako uočimo odstupanja u razvoju.

Procenu sprovodi psiholog sa preko 25 godina iskustva u kliničkom radu sa decom, kao i docent sa Fakulteta specijalne edukacije i rehabilitacije, čija je specijalnost govorno-jezički razvoj.

Ukoliko dete procenjuje psiholog ili docent, dobićete:

 1. Jasne instrukcije koje su neophodne za objektivnu procenu razvoja deteta (ove informacije dobijate tokom razgovora sa stručnjakom i u pisanoj formi).
 2. Nakon toga, izveštaj o uočenim odstupanjima u odnosu na hronološki uzrast. Procena pomaže da se jasno definiše odnos između mentalnog uzrasta dobijenog testiranjem i hronološkog uzrasta deteta, odnosno kalendarske godine.

Primer:

Hronološki uzrast predstavlja godine deteta u trenutku procene, a mentalni uzrast je rezultat procene. Ukoliko se ova dva uzrasta poklapaju, dete ne kasni. Međutim, ako je mentalni uzrast ispod hronološkog, to može ukazivati na kašnjenje.

TERAPEUT

Nakon procene i analize video materijala, centar organizuje odabir terapeuta za dete koji istovremeno će biti savetnik za razvoj. Terapeut vodi dete uz pozitivne stavove i jasne ciljeve kroz razvoj, istovremeno edukujući roditelje.

Iz iskustva znamo da temperament deteta igra ključnu ulogu u usvajanju veština. Stoga je odabir terapeuta, sposobnog da kreira stimulativno okruženje u saradnji s roditeljima, od velike važnosti za dalji tretman.

Svaki terapeut ima svoju specijalnost.

IZRADA ŠESTOMESEČNOG INDIVIDUALNOG PROGRAMA

Program obuhvata jasan popis ciljeva s opisom trenutnog stanja i uključuje strategije koje dobijate u interakciji s terapeutom, a koje vam pomažu da pronađete način najbržeg dolaska do zadatog cilja.

Ciljevi su jasni, konkretni i obuhvataju pet glavnih oblasti razvoja:

 1. Govorno-jezički razvoj
 2. Kognitivni razvoj
 3. Fina motorika
 4. Gruba motorika
 5. Socio-emocionalni razvoj

Svaka od navedenih oblasti uključuje cilj koji obuhvata zonu narednog razvoja deteta. Ciljevi su konkretno definisani i jasni kako bi bili merljivi i evaluirani u narednom periodu.

Ciljevi su važni jer omogućavaju roditelju i terapeutu da zajedničkim naporima usmere dete ka konkretnim veštinama. Ovi ciljevi pomažu da se dete oseća uspešno, dok roditelj stiče jasnu sliku o promenama i novostečenim veštinama kod deteta.

MODERNI ONLINE TRETMANI

 • Korišćenje online softvera
 • Premium aplikacija

UKLJUČUJE ODABIR METODOLOGIJE RADA.

Da li je detetu potreban razvojni ili bihevioralni pristup to otkrivamo pri realizaciji zadatih ciljeva.

Marte Meo pristup, odnosno razvojni pristup, obuhvata snimanje deteta u komunikaciji s roditeljima/starateljima i analizu video materijala radi identifikacije kvalitetnih trenutaka interakcije između roditelja/staratelja i deteta. Cilj je istaknuti prirodne podsticaje razvoja u komunikaciji. Analiza omogućava procenu kako su roditelji/staratelji u stanju da podstiču produktivnu komunikaciju koja pokreće razvojne procese. Kroz ovu vrstu komunikacije, dete uči da se izrazi, proširuje vokabular, razvija sposobnost slušanja, kreativnost i usvaja osnove zdravog odnosa. Marte Meo terapeut s dvadesetogodišnjim iskustvom u radu analizira video materijale i daje svoje sugestije.

Bihevioralni pristup - Ukoliko otkrijemo da detetu treba čvrsta i jasna struktura, kroz motivaciju da usvoji željene obrasce ponašanja, pozivamo supervizora - BCBA sertifikovanog ABA terapeuta. Ovaj terapeut pruža sugestije u organizaciji tretmana, obučava terapeuta kako postići željene rezultate i jasno definiše ciljeve. BCBA je jedini sertifikovani ABA terapeut u Srbiji s dugogodišnjim iskustvom u radu.

PODRŠKA I IZRADA NOVOG INDIVIDUALNOG PROGRAMA

Kada se zadati ciljevi realizuju, terapeut šalje evaluaciju supervizoru BCBA terapeutu ili Marte Meo terapeutu u pisanoj formi, sadržajno obogaćenoj jasnim sugestijama koje objašnjavaju postignuće ciljeva.

Supervizija uključuje video poziv terapeuta, roditelja i supervizora, gde supervizor posmatra i analizira interakciju deteta i roditelja. Na osnovu primetnog, supervizor zaključuje da li je dete postiglo ciljeve, dostiglo određeni uzrast ili ukazuje na potrebu za novim ciljevima u narednom periodu, što predstavlja zonu sledećeg razvoja.

Dete je dostiglo uzrasne norme ukoliko:

 1. Hronološki i mentalni uzrast su kompatibilni.
 2. Dete je generalizovalo sve navedene veštine van online učionice, van kuće, u interakciji s nepoznatim osobama i u novim situacijama.

Šta kažu
roditelji?

Diplomci

UTISCI

USPEH

Previous
Next

Ponosni smo na sve polaznike

naših tretmana, ali posebno smo

ponosni na one koji su

postiglizadati cilj,

a to su naši

Diplomci!

Najčešća pitanja

– Cena je individualna kreira se na osnovu broja mesečnih tretmana deteta. Više informacija o
ceni ćete dobiti na mejl nakon popunjenjog formulara za zakazivanje. ( npr)

-Dete sarađuje sa roditeljima / starateljima a terapeut na osnovu opservacije ponašanja, popisa
motivatora za dete, pre početka tretmana kreira strukturu i okolnosti koje su neophodne kako bi
dete ostalo u igri sa roditeljima a roditelji dobili adekvatne smernice za razvijanje komunikacije I
igre sa svojim detetom.

-Ukoliko dete ima poteškoća da razvije komunikaciju, zaključuje, sluša i produkuje misaone celine
u cilju naizmeničnog nastupanja, otežano pisanje, čitanje, može samo da ostaje na tretmanima a
roditelji mogu da snimaju ekran ili budu u pozadini kako bi pratili realizaciju postavljenih ciljeva.

Naša iskustva na osnovu evaluacija u Centru za decu koja su bila na online tretmanu su
podjednako uspešna kao i u Centru jer su pre svega uvek jasno definisani razvojni ciljevi na
kojima se radi.

Plaćanje se realizuje na račun firme koju dobijate od terapeuta na početku realizacije tretmana do
10. u mesecu za tekući mesec. Uplaćeni broj tretmana se realizuje dok se ne realizuju tretmani
nakon čega se izvrši nova uplata.

Da, na mesečnom nivou u okviru paketa imate 1 razgovor onlajn sa psihologom i konsultacije sa
Marte Meo terapeutom koji je uvek tu da odgovori na sve vaše dileme.