Razvoj Govora Dece od 5. do 6. Godine

Petogodišnjaci imaju razvijenu vezu mišljenja i govora, javlja se jaka potreba za znanjem i istinom i polje dečijeg interesovanja se svakodnevno uvećava.

Kako teče razvoj govora dece od 5. do 6. godine?

Jezički razvojje na vrhuncu i dete ima potrebu da klasifikuje predmete, uopštava i svrstava reči u kategorije, shvata koje su to zajedničke karakteristike za jedan predmet. U periodu razvoja deteta od pete do šeste godine,dete još uvek nije u potpunosti usvojilo razumevanje kada je pomeranje mišljenja u pitanju npr. detetu je tesko da zaključi čega ima više ako se pitanje odnosi na dva kvaliteta – boja i materijal. Npr. kada pitamo čega ima više i zahtevamo samo boju dete bez problema daje odgovor ali ako zahtevamo i boju i materijal npr. da li ima više žutih gumenih lopti ili plavih staklenih lopti dete može da se zbuni, što neće biti problem u nekom od narednih perioda.

Razvoj Govora Dece od 5. do 6. Godine

Kako dete u  ovom periodu najviše uči?

Posmatranja odraslih, igre sa drugom decom, čitanja pričica sa roditeljima, objašnjenja, zaključivanja, istraživanja, uviđanja.

Šta se očekuje u ovom uzrastu?

Petogodišnjaci imaju kontrolu nad svojim emocijama i razvijenu vezu mišljenja i govora. Kada posmatraju svet oko sebe imenuju čak i nijanse pojedinih boja. Mogu da kažu koliko  će imati godina sledećeg leta. Znaju dane u godini i razlikuju pojmove jutro/veče. Mogu da zapamte čak 5 brojeva i rečnik je izuzetno razvijen, oko 2500 reči kada posmatramo aktivan rečnik. Mogu da pronađu čak 15 sinonima za glagol „ići“.

Recituju pesmice?

Dete u ovom uzrastu može da recituje kraće pesmice.Rečenice sadrže do 5 reči koje su gramtički uklopljene i preneose informaciju sagovorniku. Mogu da razgovaraju druži vremenski period na razne teme i pažnja se bez problema zadržava i do 25 min. Opisuje predmet na osnovu upotrebe kategorije kojoj pripada npr. to je voće, zelene je boje, raste na drvetu, od toga pravimo pitu. Može da pogodi na osnovu opisa o kom voću je  reč a i može samostalno da pravi ovakve zagonetke za nas. Sa pet godina dete nauči da gleda na sat a sa šest već zna da rimuje pojedine reči, interesuje se za slova, razlikuje velika i mala slova.

Igre u ovom uzrastu

U ovom uzrastu deteta se razvijaju recepcijske igre: gledanje filmova, predstava, slušanje priča, gledanje slika, modeliranja drugih pri izradi zadatih predmeta. Prisutne su i stvaralačke igre: crtanje, građenje od raznih materijala po modelu, pevanje, pričanje, slaganje celine iz delova.

Govor petogodišnjaka – Dete od pete do šeste godine, ima potpuno usvojenu normu onoga što se smatra dobrim govorom.

Govor između 5. i 6. godine:

  1. osmišljenost-kada je u osnovi govora dobro verbalno mišljenje.
  2. svrsishodnost-govor je usmeren ka određenom cilju.
  3. pravilnost-govor je razumljiv i gramatički ispravan iskaz
  4. govorna norma-pravilan izgovor svih glasova izuzev glasa r koji se usvaja do polovine pete godine, u izgovoru su prisutna 4 akcenta, 2 dužine i melodija koja je u duhu našeg jezika.
  5. živahnost pri govoru-u trenutku govora učestvuje preko 500 mišića i oni jednim delom prenose poruku i čine ga razumljivijim.
  6. glasnost govora- pravilno korišćenje glasnica daje prijatnost i ubedljivost  dečijeg govora.

Šta sa decom raditi za njihov bolji razvoj? 

– predviđanja/pretpostavki šta se deslilo sa pojednim likovima iz priče pre nego što se pročita priča, slikovnica.

– opisivanja puta, npr. „izgubio sam se“ kako bi se koristile sve gramatičke kategorije…kao stići do tetke ako se nalazim npr. kod  pumpe pored Maxija.

– davanje uputstva: prostorni odnosi na papiru npr. nacrtaj klupu, iznad nje zvezdu, pored zvezde Mesec, ispod Meseca…komplikujte zahteve. Prvo Vi nacrtate sliku a zatim dajete instukcije i upoređujete ta dva.

-definišite pojmove sa što većim brojem reči uz upotrebu klase, funkcije tj. namene, oblika, boje…i tražite od deteta da samo pogađa šta opisujete i da samo zatim opisuje a da Vi pogodite o čemu je reč.

-igrajte se pamćenja brojeva do 5 na osnovu kojih će dete prateći uputstva naći skriveni predmet koji se nalazi u kući uz upotrebu prostornih relacija npr. imamo brojeve: 4,7,8,1, i 3 sakrili smo ih u stanu. Broj 1 je ispod lustera, broj 4 i kupatilu….i dete treba da ponovi koje brojeve treba da nađe i gde su sakriveni.

-opisujete ljude i situacije i navodite kako se neko osećao posle neke situacije i zbog čega.

-čitajete priče i prepričavajete  ih zajedno pre spavanja.

-posećujte pozorišne predstave i nakon toga pričajte o likovima iz predstave, podelite ih na pozitivne i negativne likove, dajte objašnjenja ili tražite objašnjenja zašto tako misle.

-igrajte se dovršetka započete priče npr. Vi počnte priču a dete je završi ili obrnuto.

-uključite društvene igre u Vaš život i učite ih da je u redu i da izgube ali i da pobede.

-crtajte, bojite, učite slova ali sve na zabavan i kreativan način, putem igre.

Razvoj Govora Dece od 5. do 6. Godine

Da li dete petogodišnjak razlikuje realnost od mašte?

Što je svakodnevnica našeg deteta raznovrsnija to su složenije veze i umrežavanja u njegovom mozgiću a to će ga bolje pripremiti za predstojeće ozbiljne školske obaveze. Do šeste godine dete nauči da razlikuje realnost i maštu. Vrlo je spretno u razumevanju brojeva i zna koji broj ide pre a koji posle nekog broja, zna da broji do 20, gleda na sat i polako ali sigurno ulazi u svet ozbiljnog znanja koračajuću ka životno važnim saznanjima.