Stimulacija Razvoja Govora Deteta (4 – 5 godina)

Šta dete od četvrte do pete godine sve zna da ispriča, razume i opiše, kako možete da ga   kroz igru i maštu učite svemu, na zabavan i kreativan način?

Šta petogodišnjak zna kada posmatramo razvoj govora?

Kada posmatramo razvoj reči, petogodišnjak zna imena boja, koristi zamenice u svakodnevnom govoru, razlikuje delove dana i imenuje ih, u govoru koristi sve vrste reči, može da navede ko skače, leti, kokodače, navodi sinonime za pojedine glagole npr. hoda, ide, šeta…koristi predloge: ispred, iza, pored, iznad, u, i ima raspon aktivnog rečnika od 1500 do 3000 reči.

Kako stimulisati razvoj govora deteta (4-5 godina)?

Kako bi razvijali govor i bogatili rečnik u ovom uzrastu možete osmisliti igre u kojima će dete osmišljati priče i prizivati u sećanje što više reči:

  • Šta nam je potrebno za mešanje, navedi mi drvene predmete, platične predmete, šta je sve providno, navedi mi pokretne predmete, šta spaja dve stvari: rajsfešlus, dugme, ekseri…, šta je glatko, meko, tvrdo…
  • Razvoj analogije suprotnosti: šta je teško a šta lako, bučno/tiho, dugo/kratko, debelo/tanko, staro/novo, mlado/staro, usko/široko, otkopčano/zakopčano…
  • Skretati pažnju na imenovanje predmeta i navođenje delova tih predmeta, čemu služe ko ih koristi, zanimanja.
  • Imenovanje predmeta po zvuku, mirisu, ukusu..
  • Opisivanje predmeta: Ja sam deo kuće, vi gledate kroz mene. Ja imam grane, lišće i stablo…ko sam ja.
  • Pogađanje radnje na osnovu pokazivanja: šutiranje, jelo, pisanje, preskakanje konopca, oblačenja.
  • Upoznavanje i širenje rečnika putem čula: Šta sve možemo raditi rukama, očima, ušima…
  • Smišljanje priče na osnovu prve dve rečenice, na osnovu nekoliko reči.
  • Prepričavanje nečije igre na osnovu posmatranja, izrade kolača koji je mama pravila: šta sam prvo uradila, pa i na kraju.

 

Da li petogodišnjaci razumeju pravila u igrama?

U toj dobi deca već shvataju pravila određenih igara te se ih pri igranju više ili manje pridržavaju. To su npr. igre kretanja (žmurke, lisica, šta voliš da jedeš?, bojice,…), društvene igre (čoveče ne ljuti se), sportske igre. Glavna svrha tih igara je da dete nauči da prepozna i prihvati unapred dogovorena pravila.

Stimulacija Razvoja Govora Deteta (4 - 5 godina)

Kada potražiti pomoć logopeda?

Između 4,5 i pete se usvajaju i automatizuju svi glasovi. U tom periodu se mogu još tolerisati glasovi ć, č, dž đ  ako su u dužim rečima, klasterskim kobinacijama (dva konsonanta jedan do drugog). Ukoliko postoje anatomske nepravilnosti, nizak nivo fonemske svesnoti-razlikovanje pojedinih glasova, loše postavljeni glasovi-loš govorni model, motorika jezika nije dovoljno razvijena-postoji slaba pokretljivost i imitacija jezikom u različitim pravcima, svakako se treba posavetovati sa najbližim logopedom. Navedeni glasovi su sa navršenih pet godina prisutni automatizovani u svim pozicijama. U petoj godini se može tolerisati samo glas R.